Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Cookies i Polityką Prywatności.

Kluczowi członkowie zespołu
Jacek Czabański-Czaban Partner, radca prawny
E: j.czabanski@cg-lawfirm.pl
M: + 48 570 550 122

Członkostwo
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Edukacja
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (1973); Studia podyplomowe z regulacji prawnych w handlu międzynarodowym (1977)

Języki
polski, angielski, francuski

Doświadczenie
Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym oraz dewizowym.

Doradzał wiodącym międzynarodowym bankom w tworzeniu ich spółek zależnych oraz przedstawicielstw w Polsce, a także w procesach prywatyzacyjnych banków należących do Skarbu Państwa. Doradzał również w przygotowaniu struktur bankowych, uzyskiwaniu licencji, a także reprezentował klientów przed KNF.

Posiada duże doświadczenie związane z operacjami bankowymi, w tym w opracowywaniu regulaminów i wzorów umów produktów i usług bankowych, przygotowywaniem dokumentacji kredytowej na finansowanie inwestycji i projektów infrastrukturalnych, w tym finansowań strukturyzowanych. Jest także ekspertem w opiniowaniu i przygotowywaniu dokumentacji związanej z rynkiem derywatów w Polsce.

Jacek Czabański pracował w kancelarii White & Case 17 lat, a wcześniej w Ministerstwie Finansów, w Banku Handlowym w Warszawie oraz w paryskim oddziale banku Pekao S.A.

Jacek Czabański jest prawnikiem rekomendowanym wielokrotnie w dziedzinie Bankowości i Finansów przez Legal 500 EMEA, IFLR1000 oraz Chambers.

Piotr Gałuszyński Partner, radca prawny
E: p.galuszynski@cg-lawfirm.pl
M: + 48 570 550 133

Członkostwo
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Edukacja
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński (1994)

Języki
polski, angielski, niemiecki

Doświadczenie
Specjalizuje się w finansowaniu strukturyzowanym, restrukturyzacji finansowej spółek i prawie upadłościowym.

Posiada duże doświadczenie w doradztwie prawnym zarówno przy transakcjach międzynarodowych (francuska procedura sauvegarde oraz brytyjskie schemes of arrangements) jak i projektach lokalnych dotyczących prawa bankowego, finansowego i upadłościowego. Z powodzeniem wdraża innowacyjne rozwiązania prawno-podatkowe w projektach restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Doradza także przy finansowaniu dotyczącym m.in. nabycia spółek oraz finansowania projektów nieruchomościowych.

Reprezentuje także inwestorów przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniach licencyjnych i dotyczących nabycia znacznych pakietów akcji. Doradzał m.in. w procesie tworzenia banków i oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych w Polsce, a także w procesie transformacji polskiego sektora bankowego. Zakończył także z powodzeniem proces likwidacyjny polskiej spółki-córki należącej do jednej z największych instytucji kredytowych w Europie, działając jako likwidator.

Pracował jako radca prawny w jednym z wiodących banków w Polsce, a przez następnych 11 lat w międzynarodowych kancelariach prawnych, m. in. Clifford Chance oraz White & Case.

Piotr Gałuszyński jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Bankowości i Finansów przez Legal 500 EMEA, IFLR1000 oraz Chambers.

Jacek Jachowicz Radca prawny, Of Counsel
E: j.jachowicz@cg-lawfirm.pl
M: + 48 507 048 300

Członkostwo
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Edukacja
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (1994)

Języki
polski, angielski

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, w tym transakcjach sprzedaży, najmu, leasingu i finansowania nieruchomości.

Jego doświadczenie w dziedzinie nieruchomości i procesu budowlanego obejmuje m.in. reprezentowanie właścicieli, najemców, potencjalnych nabywców w transakcjach dotyczących nieruchomości, opracowywanie struktur, przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów związanych z rynkiem nieruchomości, przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie dokumentacji dotyczącej finansowania transakcji na rynku nieruchomości, doradztwo w sprawach związanych z procesem budowlanym (zarówno w sprawach spornych, jak i niespornych), w tym kwestie z zakresu zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwania decyzji administracyjnych i zezwoleń wymaganych w ramach przedsięwzięć deweloperskich.

Brał udział w wielu prestiżowych transakcjach. Reprezentował m.in. amerykański fundusz inwestycyjny w procesie przejęcia sieci centrów handlowych w Polsce oraz przy nabyciu jednego z największych budynków biurowych w Warszawie. Doradzał także jednemu z największych polskich banków przy sprzedaży znacznej liczby nieruchomości położonych w Warszawie. Uczestniczył ponadto w procesie negocjowania i zawierania umów najmu powierzchni biurowych w budynkach pełniących funkcję centrali banku w Warszawie. Doradzał również wiodącej polskiej firmie energetycznej w zakresie restrukturyzacji i sprzedaży należących do niej nieruchomości, a także w przygotowaniu, negocjowaniu i zawarciu umowy leasingu sieci przesyłowych. Wspierał też wiodącą na rynku polskim firmę leasingową w licznych transakcjach na rynku nieruchomości, w szczególności  przy nabyciu nieruchomości oraz transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej krajowych i międzynarodowych korporacji w zakresie prawa gospodarczego. Przez kilkanaście lat współpracował z renomowanymi kancelariami prawnymi, takimi jak White & Case, DLA Piper, K&L Gates. 

Artur Piechocki Radca prawny, Of Counsel
E: a.piechocki@cg-lawfirm.pl
M: + 48 606 294 306

Członkostwo
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Edukacja

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (1999)

Studia podyplomowe w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, Uniwersytet Jagielloński (2001)

Języki
polski, angielski

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochrony prywatności, ochrony konkurencji i konsumentów oraz własności intelektualnej.

W swojej praktyce skupia się głównie na obsłudze klientów sektora internetowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną. Zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych oraz domen internetowych, a także umowami dotyczącymi wdrożeń, licencji i dostaw.

Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Jest autorem licznych publikacji i wykładowcą podczas szkoleń organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jest arbitrem Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie oraz członkiem Komisji do spraw Nazw Domen Internetowych w PIIT, a także Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych w PIIT.

Był członkiem Legal & Regulatory Group of the Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR) oraz country code Names Supporting Organization (ccNSO) w ramach Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Magdalena Inglot Adwokat - Of Counsel, LL.M.
E: m.inglot@cg-lawfirm.pl
M: +48 570 550 199

Członkostwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Chartered Institute of Arbitrators

Young ICCA

Edukacja

Melbourne Law School, The University of Melbourne (2015)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński (2010)

School of American Law, Illinois Institute of Technology, Chicago-Kent College of Law (2010)

University of the West of Scotland (2009) (BA(Hons))

Języki
polski, angielski

Doświadczenie

Magdalena specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, w postępowaniu cywilnym i w arbitrażu.

Reprezentuje spółki z sektora finansów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa zobowiązań, prawa bankowego i ubezpieczeń. Doradzała bankom w postępowaniach w przedmiocie umów o kredyt w walutach obcych. Wspierała działania banków i ubezpieczycieli w odpowiednim zredagowaniu klauzul umownych i OWU.

Magdalena reprezentuje również klientów z branży budowlanej, telekomunikacyjnej i FMCG w licznych postępowaniach sądowych. 

Brała udział w arbitrażach przed ICC doradzając zarówno spółkom budowlanym jak i z sektora infrastruktury.

Przed dołączeniem do kancelarii pracowała min. w White&Case i Dentons.

Marcin Panek Doradca podatkowy
E: m.panek@cg-lawfirm.pl
M: + 48 796 236 572

Członkostwo
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Edukacja
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski (1999)

Języki
polski, angielski

Doświadczenie
Marcin jest doradcą podatkowym specjalizującym się w krajowym i międzynarodowym planowaniu podatkowym.

Jego doświadczenia obejmują projekty dla podmiotów z branży finansowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, przemysłu ciężkiego i innych. Doradzał m.in. przy procesach prywatyzacyjnych branży stalowej i motorowej, przy wielu transakcjach z zakresu fuzji i przejęć oraz przy projektach z zakresu finansowania i refinansowania o wartości powyżej 1 miliarda euro. Dysponuje również znaczącym doświadczeniem w zakresie projektowania i wdrażania programów opcyjnych i akcyjnych przygotowywanych dla kadry kierowniczej.

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego zdobywał w toku współpracy z międzynarodową firmą audytorską Ernst & Young, gdzie sprawował funkcję Senior Managera oraz z międzynarodową kancelarią prawną White & Case, w której współzarządzał działem podatkowym. 

Jest współautorem Komentarza do ustawy o PIT (wydanie Beck) oraz publikacji „Model Konwencji OECD – komentarz” (WiP) jak również autorem kilkudziesięciu artykułów prasowych o tematyce podatkowej w prasie specjalistycznej.

Łucja Jankowska - Lech Associate
E: l.jankowska@cg-lawfim.pl
M: +48 570 550 911

Członkostwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – aplikacja (3 rok)

Edukacja

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (2015)

Université de Poitiers, kierunek: Prawo, Master 2 (2015)

Języki
polski, angielski, francuski

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz podatkowym.

Brała udział w projektach obejmujących procesy przekształcenia, likwidacyjne i restrukturyzacyjne spółek prawa handlowego oraz w badaniach due dilligence. 

Doradzała w procesach transakcyjnych spółkom z branży budowlanej, energetycznej, IT, farmaceutycznej oraz reprezentowała podmioty prawa cywilnego w sporach sądowych.

Posiada doświadczenie w zakresie redagowania umów i opinii prawnych, sporządzanych na potrzeby obrotu gospodarczego, opinii prawnych w kwestiach podatkowych jak i kwestiach związanych ze stosowaniem RODO.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła również studia magisterskie (Master 2) na kierunku Prawo Uniwersytetu w Poitiers.

Jest obecnie aplikantem adwokackim trzeciego roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Bartłomiej Grela Associate
E: b.grela@cg-lawfirm.pl
M: +48 577 277 450

Członkostwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – aplikacja (3 rok)

Edukacja

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2015)

School of American Law, Illinois Institute of Technology, Chicago-Kent College of Law (2014)

Certyfikat znajomości języka angielskiego prawniczego: TOLES Legal English Certification

Języki

polski, angielski

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym oraz prawnych aspektach obrotu nieruchomościami.

Po ukończeniu studiów pracował we wrocławskim oddziale BNY Mellon, gdzie odpowiadał m.in. za kontrolę zleceń pod kątem zgodności z polityką Anti-Money Laundering.

Był członkiem zespołów reprezentujących klientów z branży budowlanej oraz  IT  w sporach sądowych i arbitrażowych. Doradzał także w zakresie prawa własności intelektualnej i obowiązków związanych z wykonaniem umów handlowych.

Bezpośrednio przed dołączeniem do Kancelarii współpracował z największym w Polsce inkubatorem przedsiębiorczości.

Bartłomiej jest obecnie aplikantem adwokackim trzeciego roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

Małgorzata Nowak Associate
E: m.nowak@cg-lawfirm.pl
M: +48 575 786 60

Edukacja

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (2018);

Studia podyplomowe – Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2018/2019)

Języki

polski, angielski

Doświadczenie

Małgorzata specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym, transakcjach fuzji i przejęć oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek.

Uczestniczyła w procesach transakcyjnych, doradzając lokalnym i zagranicznym klientom biznesowym z wielu rożnych branż, m. in., IT, automatycznej, motoryzacyjnej, elektroenergetycznej, ubezpieczeniowej oraz nieruchomościowej.

Posiada doświadczenie w sporządzaniu i weryfikacji umów gospodarczych, dokumentacji korporacyjnej oraz opinii prawnych w zakresie prawa handlowego, UE i regulacyjnego – antymonopolowego, telekomunikacyjnego, AML.

Brała udział w projektach obejmujących przekształcenia, reorganizacje i likwidacje spółek. Przeprowadziła wiele badań due diligence oraz audytów prawnych w języku polskim i angielskim. Uczestniczyła także w wielu postępowaniach rejestrowych, w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Małgorzata posiada także bogate doświadczenie w projektach audytu regulacyjnego różnych branż, m. in., prasowej, nieruchomościowej, elektronicznej oraz systemów płatności elektronicznych, a także w doradztwie antymonopolowym z uwzględnieniem postępowań przed Prezesem UOKiK oraz SOKiK.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii, Małgorzata zdobywała doświadczenie przez ponad 3 lata w renomowanych kancelariach międzynarodowych i lokalnych – Clifford Chance, Norton Rose Fulbright oraz BCGL.

Adam Janczewski Associate
E: a.janczewski@cg-lawfirm.pl
M: +48 575 789 900

Edukacja

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2020)

Języki
polski, angielski

Doświadczenie

Specjalizuje się w doradztwie w szeroko rozumianych zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Doradzał spółkom z branży inwestycyjnej w kwestiach dotyczących postepowań regulacyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także brał udział w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji zabezpieczeń transakcji finansowania.

Ma doświadczenie w postępowaniach rejestrowych w ramach Krajowego Rejestru Sądowego oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Wcześniej aktywnie działający w sektorze pozarządowym, w tym także na rzecz kształtowania polityki młodzieżowej w Polsce i Europie.  Uczestniczył w realizacji wielu projektów finansowanych ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Brał udział w procesie tworzenia Strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży oraz współkoordynował projekt opracowania założeń do strategii Państwa dla Młodzieży w Polsce.

Adam jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Agata Szczap Of Counsel, LL.M.
E: a.szczap@cg-lawfirm.pl

Członkostwo
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Edukacja
Wydział Prawa, University of Sydney (2008)

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (2004) 

Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida (2005) 

Wydział Prawa, Erasmus Universiteit Rotterdam (2004)

Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge (2003)

Języki
polski, angielski, niemiecki

Doświadczenie
Specjalizuje się w projektach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, nieruchomościowego i bankowo-finansowego (zarówno krajowych, jak i transgranicznych), a także zajmuje się kompleksowo doradztwem korporacyjnym.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze transakcyjnych i regulacyjnych projektów bankowych. Doradzała zarówno bankom, jak i kredytobiorcom w wielu złożonych transakcjach finansowań (w tym według standardów LMA), w szczególności obejmujących finansowania projektów, finansowania akwizycyjne oraz finansowania nieruchomościowe. Była m.in. członkiem zespołu doradzającego European Investment Bank oraz Nordic Investment Bank w związku z udzieleniem kredytu na sfinansowanie budowy i eksploatacji autostrady A1 w Polsce. Świadczyła także usługi prawne na rzecz wielu renomowanych banków w Polsce w związku z różnymi prawno-regulacyjnymi aspektami bankowości, w tym m.in. w obszarze usług bankowości elektronicznej oraz funkcjonowania systemów autoryzacji i rozliczeń. 

Jej doświadczenie obejmuje także doradztwo na rzecz znaczących podmiotów z różnych sektorów gospodarki przy transakcjach (krajowych i transgranicznych) fuzji i przejęć, jak również przekształceń w ramach grup kapitałowych (w tym w sektorze bankowym). Doradzała m.in. renomowanemu bankowi zagranicznemu w związku z pionierskim na polskim rynku projektem transgranicznej fuzji międzybankowej. Brała także udział w prekursorskim przedsięwzięciu dobrowolnej likwidacji banku w Polsce, jak również byłam zaangażowana w wieloetapową transakcję obejmującą procedury podziału i połączeń dwóch poważanych na świecie agentów rozliczeniowych.

Agata zajmuje się także obsługą prawną różnorodnych projektów nieruchomościowych. Doradza przy transakcjach obrotu nieruchomościami oraz przy projektach inwestycyjnych i komercjalizacyjnych, jak również w ramach przedsięwzięć deweloperskich (zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych). Obsługuje także finansowania nieruchomościowe.

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. pracując przez 7 lat w międzynarodowej kancelarii prawnej White & Case.