Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Cookies i Polityką Prywatności.

Witamy
O nas
Aktualności
Nasze praktyki / transakcje
Nasi prawnicy
Niezależne spojrzenie
Kariera
Pro Bono
Kontakt
Nasi prawnicy

Nasi prawnicy tworzą unikalny i doskonale
zorganizowany zespół specjalistów.

Jacek Czabański-Czaban
Partner, radca prawny
T:  + 48 22 630 34 82
M:  + 48 570 550 122
prawo bankowe i finansowe, regulacje rynku derywatów
Zobacz więcej

Członkostwo
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Edukacja
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (1973); Studia podyplomowe z regulacji prawnych w handlu międzynarodowym (1977)

Języki
polski, angielski, francuski

Doświadczenie
Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym oraz dewizowym.Doradzał wiodącym międzynarodowym bankom w tworzeniu ich spółek zależnych oraz przedstawicielstw w Polsce, a także w procesach prywatyzacyjnych banków należących do Skarbu Państwa. Doradzał również w przygotowaniu struktur bankowych, uzyskiwaniu licencji, a także reprezentował klientów przed KNF.Posiada duże doświadczenie związane z operacjami bankowymi, w tym w opracowywaniu regulaminów i wzorów umów produktów i usług bankowych, przygotowywaniem dokumentacji kredytowej na finansowanie inwestycji i projektów infrastrukturalnych, w tym finansowań strukturyzowanych. Jest także ekspertem w opiniowaniu i przygotowywaniu dokumentacji związanej z rynkiem derywatów w Polsce.


Jacek Czabański pracował w kancelarii White & Case 17 lat, a wcześniej w Ministerstwie Finansów, w Banku Handlowym w Warszawie oraz w paryskim oddziale banku Pekao S.A.


Jacek Czabański jest prawnikiem rekomendowanym wielokrotnie w dziedzinie Bankowości i Finansów przez Legal 500 EMEA, IFLR1000 oraz Chambers.

Piotr Gałuszyński
Partner, radca prawny
T:  + 48 22 630 34 81
M:  + 48 570 550 133
finansowanie strukturyzowane, restrukturyzacja finansowa, prawo upadłościowe
Zobacz więcej

Członkostwo
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Edukacja
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński (1994)

Języki
polski, angielski, niemiecki

Doświadczenie
Specjalizuje się w finansowaniu strukturyzowanym, restrukturyzacji finansowej spółek i prawie upadłościowym.

Posiada duże doświadczenie w doradztwie prawnym zarówno przy transakcjach międzynarodowych (francuska procedura sauvegarde oraz brytyjskie schemes of arrangements) jak i projektach lokalnych dotyczących prawa bankowego, finansowego i upadłościowego. Z powodzeniem wdraża innowacyjne rozwiązania prawno-podatkowe w projektach restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Doradza także przy finansowaniu dotyczącym m.in. nabycia spółek oraz finansowania projektów nieruchomościowych.

Reprezentuje także inwestorów przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniach licencyjnych i dotyczących nabycia znacznych pakietów akcji. Doradzał m.in. w procesie tworzenia banków i oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych w Polsce, a także w procesie transformacji polskiego sektora bankowego. Zakończył także z powodzeniem proces likwidacyjny polskiej spółki-córki należącej do jednej z największych instytucji kredytowych w Europie, działając jako likwidator.

Pracował jako radca prawny w jednym z wiodących banków w Polsce, a przez następnych 11 lat w międzynarodowych kancelariach prawnych, m. in. Clifford Chance oraz White & Case.

Piotr Gałuszyński jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Bankowości i Finansów przez Legal 500 EMEA, IFLR1000 oraz Chambers.

Karolina Turko
Adwokat
T:  + 48 22 630 34 95
M:  + 48 575 789 900
prawo bankowe i finansowe, transakcje M&A, prawo gospodarcze
Zobacz więcej

Członkostwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

 

Edukacja

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański (2010)

Wydział Prawa, Reykjavik University (2009 - 2010) - studia w języku angielskim w ramach programu Erasmus

 

Języki
polski, angielski

 

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym, w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego oraz współpracy z funduszami private equity i venture capital. Zajmuje się również przygotowywaniem analiz due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych.

 

Uczestniczyła w krajowych projektach finansowania, w tym między innymi finansowania projektów nieruchomościowych oraz refinansowania zadłużenia.

 

Przed dołączeniem do Kancelarii pracowała w zespole fuzji i przejęć  kancelarii Gessel, Koziorowski sp.k. oraz  w zespole bankowości i finansowania projektów kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k.

 

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach programu Erasmus przez rok studiowała na wydziale prawa Reykjavik University na Islandii.                   

 

Od 2016 roku wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Bartosz Lewandowski
Adwokat
T:  + 48 630 34 97
M:  + 48 570 550 199
prawo bankowe i finansowe, transakcje M&A oraz prawo korporacyjne
Zobacz więcej

Członkostwo
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Edukacja

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (2015)

 

Języki
polski, angielski
 

Doświadczenie

Bartosz specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym, w szczególności w doradztwie przy transakcjach M&A, JV oraz w korporacyjnej i procesowej obsłudze przedsiębiorców.

 

Doradza oraz przygotowuje dokumentację dla polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców oraz funduszy na potrzeby transakcji fuzji i przejęć oraz joint venture, na każdym ich etapie: od negocjacji, przez przeprowadzenie badania due diligence, zawarcie umów, po doradztwo potransakcyjne.

 

Posiada również doświadczenie w prowadzeniu procesów transformacyjnych spółek prawa handlowego: ich łączeniach, podziałach oraz przekształceniach, a także w doradztwie związanym z ich bieżąca obsługą oraz przy negocjowaniu i ustalaniu relacji pomiędzy wspólnikami.

 

Bartosz doradzał w licznych sporach sądowych przy szeregu złożonych sporów korporacyjnych, a także związanych z prawem nieruchomości, prawem upadłościowym oraz w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, między innymi na rzecz jednej ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Przed dołączeniem do Kancelarii pracował między innymi w Gessel Koziorowski sp.k. oraz w warszawskim biurze kancelarii Bird & Bird.

 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Od 2019 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Jacek Jachowicz
Radca prawny, Of Counsel
T:  + 48 22 630 34 85
M:  + 48 507 048 300
prawo obrotu nieruchomościami
Zobacz więcej

Członkostwo
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Edukacja
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (1994)

Języki
polski, angielski
 

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, w tym transakcjach sprzedaży, najmu, leasingu i finansowania nieruchomości.

 

Jego doświadczenie w dziedzinie nieruchomości i procesu budowlanego obejmuje m.in. reprezentowanie właścicieli, najemców, potencjalnych nabywców w transakcjach dotyczących nieruchomości, opracowywanie struktur, przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów związanych z rynkiem nieruchomości, przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie dokumentacji dotyczącej finansowania transakcji na rynku nieruchomości, doradztwo w sprawach związanych z procesem budowlanym (zarówno w sprawach spornych, jak i niespornych), w tym kwestie z zakresu zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwania decyzji administracyjnych i zezwoleń wymaganych w ramach przedsięwzięć deweloperskich.

 

Brał udział w wielu prestiżowych transakcjach. Reprezentował m.in. amerykański fundusz inwestycyjny w procesie przejęcia sieci centrów handlowych w Polsce oraz przy nabyciu jednego z największych budynków biurowych w Warszawie. Doradzał także jednemu z największych polskich banków przy sprzedaży znacznej liczby nieruchomości położonych w Warszawie. Uczestniczył ponadto w procesie negocjowania i zawierania umów najmu powierzchni biurowych w budynkach pełniących funkcję centrali banku w Warszawie. Doradzał również wiodącej polskiej firmie energetycznej w zakresie restrukturyzacji i sprzedaży należących do niej nieruchomości, a także w przygotowaniu, negocjowaniu i zawarciu umowy leasingu sieci przesyłowych. Wspierał też wiodącą na rynku polskim firmę leasingową w licznych transakcjach na rynku nieruchomości, w szczególności  przy nabyciu nieruchomości oraz transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego.

 

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej krajowych i międzynarodowych korporacji w zakresie prawa gospodarczego. Przez kilkanaście lat współpracował z renomowanymi kancelariami prawnymi, takimi jak White & Case, DLA Piper, K&L Gates. 

Artur Piechocki
Radca prawny, Of Counsel
T:  + 48 22 630 34 80
M:  + 48 606 294 306
prawo technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ochrona prywatności, ochrona konkurencji i konsumentów oraz własności intelektualnej
Zobacz więcej

Członkostwo
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 

Edukacja

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (1999)

Studia podyplomowe w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, Uniwersytet Jagielloński (2001)


Języki
polski, angielski
 

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochrony prywatności, ochrony konkurencji i konsumentów oraz własności intelektualnej.

 

W swojej praktyce skupia się głównie na obsłudze klientów sektora internetowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną. Zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych oraz domen internetowych, a także umowami dotyczącymi wdrożeń, licencji i dostaw.

 

Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

 

Jest autorem licznych publikacji i wykładowcą podczas szkoleń organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Jest arbitrem Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie oraz członkiem Komisji do spraw Nazw Domen Internetowych w PIIT, a także Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych w PIIT.

 

Był członkiem Legal & Regulatory Group of the Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR) oraz country code Names Supporting Organization (ccNSO) w ramach Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Marcin Panek
Doradca podatkowy
T:  + 48 22 630 34 80
M:  + 48 796 236 572
krajowe i międzynarodowe planowanie podatkowe
Zobacz więcej

Członkostwo
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Edukacja
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski (1999)

Języki
polski, angielski

Doświadczenie
Marcin jest doradcą podatkowym specjalizującym się w krajowym i międzynarodowym planowaniu podatkowym.

Jego doświadczenia obejmują projekty dla podmiotów z branży finansowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, przemysłu ciężkiego i innych. Doradzał m.in. przy procesach prywatyzacyjnych branży stalowej i motorowej, przy wielu transakcjach z zakresu fuzji i przejęć oraz przy projektach z zakresu finansowania i refinansowania o wartości powyżej 1 miliarda euro. Dysponuje również znaczącym doświadczeniem w zakresie projektowania i wdrażania programów opcyjnych i akcyjnych przygotowywanych dla kadry kierowniczej.

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego zdobywał w toku współpracy z międzynarodową firmą audytorską Ernst & Young, gdzie sprawował funkcję Senior Managera oraz z międzynarodową kancelarią prawną White & Case, w której współzarządzał działem podatkowym. 

Jest współautorem Komentarza do ustawy o PIT (wydanie Beck) oraz publikacji „Model Konwencji OECD – komentarz” (WiP) jak również autorem kilkudziesięciu artykułów prasowych o tematyce podatkowej w prasie specjalistycznej.

Małgorzata Gołębiowska
Radca prawny
T:  +48 22 630 34 86
M:  + 48 577 776 500
prawo cywilne, prawo handlowe, prawo rynku kapitałowego
Zobacz więcej

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (2017)

 

Edukacja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2011)

Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW, University of Florida (2014)

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (2014)

 

Języki
angielski, francuski

 

Doświadczenie

Małgorzata specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz w prawie rynku kapitałowego.

Jej doświadczenie obejmuje zarówno obsługę funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, małych, średnich i największych na danym rynku spółek prawa handlowego oraz Skarbu Państwa (Ministra Rozwoju i Ministra Skarbu Państwa jako akcjonariusza/wspólnika).

Zapewniała obsługę prawną w procesach inwestycyjnych spółek oraz funduszy inwestycyjnych od etapu podejmowania decyzji wewnętrznych aż po ich finalizację.

Małgorzata posiada również doświadczenie legislacyjne – jest współautorką nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych w ramach realizacji rządowej strategii „100 zmian dla firm”.

Przed dołączeniem do Kancelarii zdobywała doświadczenie w renomowanej polskiej kancelarii prawnej, towarzystwie funduszy inwestycyjnych, spółce zarządzającej funduszami inwestycyjnymi, Ministerstwie Skarbu Państwa, Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia ukończone z wyróżnieniem) oraz stypendystką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wolontariuszka Fundacji Academia Iuris oraz Kliniki Prawa działającej przy WPiA UW.

Krzysztof Szulc
Associate, LL.M.
T:  + 48 22 630 34 90
M:  + 48 570 550 411
prawo bankowe i finansowe, cywilne oraz handlowe
Zobacz więcej

Członkostwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – aplikacja (3 rok)

 

Edukacja

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański (2016)

LLM in International Commercial Law, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (2018)

Prawnicze Seminarium Doktorskie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (obecnie)

 

Języki

polski, angielski

 

Doświadczenie

Krzysztof specjalizuje się w transakcjach finansowania, prawie bankowym i finansowym, a także transakcyjnych aspektach prawa cywilnego oraz handlowego.

 

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo prawne dla krajowych i zagranicznych podmiotów sektora finansowego w zakresie negocjowania umów kredytu, zabezpieczania transakcji finansowania, zarówno bankowych kredytów inwestycyjnych, refinansowania, emisji obligacji oraz pożyczek udzielanych przez fundusze inwestycyjne.

 

Uczestniczył w projektach finansowania dotyczących między innymi finansowania projektów nieruchomościowych, inwestycyjnych, a także refinansowania zadłużenia. Pracował między innymi dla Alior Bank S.A., Banku Handlowego w Warszawie, Banku Pekao S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, czy Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (,,Helaba”).

 

Doradza również PFR Ventures w projektach inwestycyjnych z funduszami w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) oraz wspiera startupy przy transakcjach finansowania.

 

Przed dołączeniem do Kancelarii zdobywał doświadczenie w Polsko-Norweskiej Izbie Gospodarczej, międzynarodowej agencji zatrudnienia oraz doradzając przedsiębiorcom z sektora MŚP.

 

Krzysztof jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz absolwentem i członkiem Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego. W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, którego jest członkiem.

 

Krzysztof jest obecnie aplikantem adwokackim trzeciego roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

Jakub Lach
Associate
T:  + 48 22 630 34 96
M:  + 48 570 550 911
prawo cywilne, handlowe oraz prawo nowych technologii i ochrony danych
Zobacz więcej

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – aplikacja (1 rok)

 

Edukacja

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański (2016)

School of American Law, Illinois Institute of Technology, Chicago-Kent College of Law (2014)

 

Języki
polski, angielski

 

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz prawie nowych technologii i ochrony danych.

 

Reprezentował spółki zagraniczne w kontaktach z polskimi bankami, brał udział w projektach obejmujących finansowanie i zakup nieruchomości przez fundusze private equity oraz badaniach due dilligence.

 

Doradzał spółkom w związku z dostosowaniem działalności do wymogów związanych z rozpoczęciem bezpośredniego stosowania RODO, jak również brał udział w audytach i wdrożeniach w tym zakresie.

 

Dzięki doświadczeniu w obszarze open source posiada silne zaplecze IT, pozwalające zrozumieć techniczne aspekty potrzeb klienta.

 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył również program School of American Law Chicago-Kent College of Law.

 

Jest obecnie aplikantem radcowskim pierwszego roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Maciej Rafałowski
Associate
T:  + 48 22 630 34 78
M:  + 48 577 277 450
prawo gospodarcze, handlowe oraz prawo nieruchomości
Zobacz więcej

Członkostwo
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – aplikacja (2 rok)

 

Edukacja
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (2017)

 

Języki
polski, angielski

 

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym oraz nieruchomości.

 

Przeprowadzał analizy prawne (due diligence) nieruchomości oraz spółek. Był członkiem zespołów prawnych wspierających klientów w wielu sporach gospodarczych o wysokim profilu m.in. w sporach post-transakcyjnych (post-M&A). Ponadto dokonywał audytów dokumentów na potrzeby postępowań wewnątrz organizacji klienta (white collar investigation).

 

Doradzał przedsiębiorcom z branży mediów, budowlanej, przemysłowej, kolejowej i FinTech w zakresie obowiązków związanych z wykonaniem zobowiązań umownych oraz zamówień publicznych. Udzielał pomocy prawnej z zakresu prawa nieruchomości m.in. m.st. Warszawie oraz prywatnym inwestorom.

 

Przed dołączeniem do Kancelarii pracował m.in w Departamencie Postępowań Spornych w warszawskim biurze kancelarii White & Case oraz w kancelarii Jara Drapała & Partners.

 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Jest obecnie aplikantem adwokackim drugiego roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Katarzyna Sotyn
Associate
T:  + 48 22 630 34 94
M:  + 48 575 786 600
prawo cywilne i bankowe
Zobacz więcej

Edukacja

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (2018)

Wydział Prawa, Universita degli Studi di Trento (2018)

 

Języki

polski, angielski, rosyjski

 

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz bankowym.

 

Była członkiem zespołów prawnych realizujących krajowe projekty finansowania. Pracowała m.in. dla Banku Millennium S.A. i Credit Agricole S.A. w związku z kredytem konsorcjalnym na kwotę 81,6 mln złotych udzielonym spółkom z grupy kapitałowej Grodno S.A.

 

Uczestniczyła w badaniach prawnych due diligence nieruchomości oraz spółek. Doradzała w ramach postępowania w zakresie redystrybucji funduszy unijnych dot. realizacji programów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Jej doświadczenie obejmuje także przygotowywanie dokumentacji w ramach wdrożenia RODO dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

 

Przed dołączeniem do Kancelarii odbyła staże w kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak oraz w Departamencie Prawa Spółek  w warszawskim biurze kancelarii Gide.

 

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Erasmus+ studiowała na włoskim uniwersytecie w Trydencie.

Magdalena Mirkowska
Associate
T:  +48 22 630 34 94
M:  +48 575 774 500
prawo cywilne, prawo handlowe, arbitraż
Zobacz więcej

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – aplikacja (1 rok)

 

Edukacja

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (2019)

Instituto de Estudios Bursátiles, Universidad Complutense de Madrid (2018)

 

Języki
polski, angielski, hiszpański

 

Doświadczenie

Magdalena specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz arbitrażu.

W czasie studiów koordynowała projekt Akademia Arbitrażu przy Europejskim Centrum Arbitrażu - cykl wykładów dotyczących tematyki polubownego rozwiązywania sporów oraz  projekt krótkoterminowych wymian z Universidad de Chile oraz Pontificia Universidad Católica de Chile – Warsaw Latin Convention.

Była członkiem zespołu litygacyjnego wspierającego klientów w sporach sądowych i arbitrażowych związanych z prawem gospodarczym.

Doradzała przedsiębiorcom z branży farmaceutycznej, medycznej i  kolejowej w zakresie obowiązków związanych z wykonaniem zobowiązań umownych oraz obowiązków regulacyjnych.

Przed dołączeniem do Kancelarii pracowała m.in w DFL Legal (obecnie Fairfield)  oraz JSlegal.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Erasmus+ studiowała na hiszpańskim uniwersytecie w Madrycie.

Jest obecnie aplikantką radcowską pierwszego roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Agata Szczap
Of Counsel, LL.M.
T:  + 48 22 630 34 80
prawo bankowo-finansowe, cywilne, handlowe, nieruchomościowe, doradztwo korporacyjne
Zobacz więcej

Członkostwo
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 

Edukacja
Wydział Prawa, University of Sydney (2008)

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (2004) 

Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida (2005) 

Wydział Prawa, Erasmus Universiteit Rotterdam (2004)

Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge (2003)
 

Języki
polski, angielski, niemiecki
 

Doświadczenie
Specjalizuje się w projektach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, nieruchomościowego i bankowo-finansowego (zarówno krajowych, jak i transgranicznych), a także zajmuje się kompleksowo doradztwem korporacyjnym.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze transakcyjnych i regulacyjnych projektów bankowych. Doradzała zarówno bankom, jak i kredytobiorcom w wielu złożonych transakcjach finansowań (w tym według standardów LMA), w szczególności obejmujących finansowania projektów, finansowania akwizycyjne oraz finansowania nieruchomościowe. Była m.in. członkiem zespołu doradzającego European Investment Bank oraz Nordic Investment Bank w związku z udzieleniem kredytu na sfinansowanie budowy i eksploatacji autostrady A1 w Polsce. Świadczyła także usługi prawne na rzecz wielu renomowanych banków w Polsce w związku z różnymi prawno-regulacyjnymi aspektami bankowości, w tym m.in. w obszarze usług bankowości elektronicznej oraz funkcjonowania systemów autoryzacji i rozliczeń. 

Jej doświadczenie obejmuje także doradztwo na rzecz znaczących podmiotów z różnych sektorów gospodarki przy transakcjach (krajowych i transgranicznych) fuzji i przejęć, jak również przekształceń w ramach grup kapitałowych (w tym w sektorze bankowym). Doradzała m.in. renomowanemu bankowi zagranicznemu w związku z pionierskim na polskim rynku projektem transgranicznej fuzji międzybankowej. Brała także udział w prekursorskim przedsięwzięciu dobrowolnej likwidacji banku w Polsce, jak również byłam zaangażowana w wieloetapową transakcję obejmującą procedury podziału i połączeń dwóch poważanych na świecie agentów rozliczeniowych.

Agata zajmuje się także obsługą prawną różnorodnych projektów nieruchomościowych. Doradza przy transakcjach obrotu nieruchomościami oraz przy projektach inwestycyjnych i komercjalizacyjnych, jak również w ramach przedsięwzięć deweloperskich (zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych). Obsługuje także finansowania nieruchomościowe.

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. pracując przez 7 lat w międzynarodowej kancelarii prawnej White & Case.

© 2015 Czabański Gałuszyński i Partnerzy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa    nota prawna
powered by: proti - to be online